Pla Especial de protecció patrimonial

CASA BLAI BLANQUER

BLA
Projectes
Urbanismo

Descripció
Detalls

L'objecte d'aquest Pla Especial és fer una descripció dels elements construïts en la finca objecte i que s'hauran de conservar, així com definir la volumetria i l'edificabilitat corresponents.

La vivenda fou construïda a principis del segle per a Blai Blanquer, propietari del molí paperer de Fonst Calents, durant els anys 1900-1928. En abandonar aquesta indústria, Francesc Blanquer, fill de l'anterior, creà a Fonst Calents la primera impremta de Castellar, "Gràfiques F. Blanquer"

La façana d'estil modernista, té un  frontis que presenta una solució simètrica,marcant l'eix de la porta d'entrada. A cada cantó dues finestres envoltades per un marc de línies ondulants de clara factura modernista. Completa la decoració un encoixat de carreus disposada de manera alternant. Motius florals guarneixen porta i finestres. Sobre la porta hi ha un escut amb les inicials del propietari: Blai Blanquer. Arran de terra dues finestres tradueixen en la façana la presència del soterrani. La teulada presenta un perfil de línies ondulants barrejat amb la decoració de forja amb motius geomètrics. 


 

 

 

 

Pla Especial de protecció patrimonial

BLA
Projectes
Urbanismo

Pla Especial de protecció patrimonial

BLA
Projectes
Urbanismo
  • Informació
  • Galeria
  • Planols